Projekt „Příroda spojuje“

Příspěvková organizace Lázeňské lesy Karlovy Vary spravuje pozemky v majetku města, v širokém okolí lázní. V poslední době se zaměstnanci této organizace zaměřili na nový projekt, pro který byl, vzhledem k tomu, že jde o příhraniční spolupráci, vybrán název: „Příroda spojuje“.
Karlovarské lesy patří v podstatě téměř celé do CHKO Slavkovský les. Nachází se zde celá řada zajímavých přírodních prvků. To spolu s doklady o dlouhodobém využívání této oblasti (královská obora při hradu Lokti a později městský statek) z nich činí velmi atraktivní lokalitu. Svoji roli samozřejmě sehrává i skutečnost, že od dob Davida Bechera a pak zvláště za romantismu, se místní lesy staly nedílnou součástí lázní. Procházky v nich přispívají k podpoře lázeňských léčebných procedur.
Projekt „Příroda spojuje“ by měl v horizontu příštího desetiletí významně napomoci při výchově k ekologickému chování a myšlení. Co však bylo na jeho počátku?
Město Karlovy Vary opakovaně hledalo vhodného nájemce pro chátrající objekt bývalé lesní kavárny svatý Linhart. Opuštěné budově téměř hrozil zánik, ale shodou šťastných okolností se nabídlo alternativní využití. Velkou váhu při rozhodování jak k rekonstrukci areálu přistoupit, měla výše dotací. Nakonec pokryly 90 procent nákladů. Projekt se rodil složitě a v časové tísni, ale na druhou stranu díky celé řadě příznivých okolností a nezměrného úsilí vůdčí osobnosti záměru, se podařilo celou akci, včetně množství změn za pochodu, dotáhnout až do konce první etapy.
V říjnu roku 2013 byl pak opravený Linhart slavnostně otevřen. Převážnou část finančních prostředků se podařilo získat z operačního programu příhraniční spolupráce „Cíl 3“. Rozpočet české části počítal s celkovou sumou ve výši 999.454,17 EUR. Hlavním lídrem akce se staly Lázeňské lesy Karlovy Vary. Ředitel lesů, Ing. Evžen Krejčí jako statutární zástupce projekt nejen podepsal, ale především se stal aktivním iniciátorem a motorem všech jednání, ze kterých pak vyplynula konečná podoba díla.
S německým partnerem Karlovy Vary mimo jiné získaly, především nové spojení s bavorským „Naturparkem“ ve Smrčinách. Od začátku spolupráce se už uskutečnilo několik setkání na obou stranách hranice.
Z dotačního titulu se také hradila stavba pozorovací věže u Linharta a dvou lávek, to vše v rámci nově vznikající obory. Mezi nezbytné součásti projektů hrazených z dotačních titulů patří rovněž vyhotovení různých tiskovin a pořízení celé řady vícejazyčných informačních tabulí. V dalších letech bude rovněž uspořádáno mnoho česko-bavorských setkání odborníků z oblasti lesního hospodářství se zaměřením na ochranu životního prostředí.
Bavorský partner – obec Mehlmeisel, (zemský okres Bayreuth, vládní obvod Horní Franky) využil dotační prostředky podobně jako karlovarské lesy. Němci investovali do své obory u Waldhausu (Lesovny), a to včetně zázemí. Celkové náklady se na jejich straně vyšplhaly na 1.250.000 EUR.
Za bavorský Naturpark podepsal smlouvu o partnerství jeho vedoucí činitel pan Dr. Karl Döhler. Za obec Mehlmeisel, starosta pan Günter Pöllmann. Partnerem projektu je i bavorské město Hof, zastoupené zde paní Doris Wuttke. Z české strany se k mnohostrannému partnerství dále připojily: Agentura ochrany přírody a krajiny (RNDr. František Pelc), Střední lesnická škola Žlutice (Ing. Bohdan Koždoň), Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary (Ing. Bc. Markéta Šlechtová), Muzeum Sokolov (Ing. Michael Rund) a Muzeum Karlovy Vary (Ing. Lenka Zubačová).
Město Karlovy Vary se na projektu podílelo poměrnou finanční částkou (10 procent z celkové sumy). Velké poděkování patři vedoucím představitelům města, v čele s primátorem, Ing. Petrem Kulhánkem, a to především za vstřícnost při nelehkých jednáních v začátcích projektu, v době, kdy bylo potřeba učinit zásadní rozhodnutí.
A co v roce 2014 na Linhartu najdete? Hlavní budova areálu, spolu s galerií, je připravena pro setkávání zájmových skupin, zejména lesníků, přírodovědců, ale i studentů, školáků a zájemců z řad veřejnosti. Za venkovním, zrestaurovaným, letním altánem stojí nová vyhlídková věž pro pozorování jelena siky v přilehlé oboře. V prostoru mezi Linhartem a rozcestím u Fibichovy chaty se pak nachází obora s daňky. Téměř půl kilometru dlouhá pozorovací lávka na sloupech tu vede i nad Lučními rybníky. Její odbočka v délce 29,5 m končí přímo nad hladinou rybníka. Lávka končí na Doubské cestě, po které lze dojít ke třetí části obory. Zde se nachází černá zvěř a návštěvníci ji mohou pozorovat z druhé vyvýšené mostní konstrukce o délce přes 200 m. Ta končí na Sovově stezce ve vzdálenosti cca 1 km od Linharta. Všechny pozorovatelny jsou založeny na zemních vrutech, což je v českých zemích zatím ojedinělé, zcela unikátní technické řešení.

A jak se k Linhartu dostanete? V podstatě mnoha způsoby:
Nejsnazší je to autem. Po silnici číslo 20 (z Doubí směr na Plzeň) přijedete k zastávce vlaků („Březová“) na trati Karlovy Vary – Mariánské Lázně. Zde odbočíte do leva a brzy dojedete do areálu u objektu Svatý Linhart. Zde pak můžete kromě jiného navštívit i lanové centrum, které s bývalou restaurací bezprostředně sousedí.
Vlakem a pěšky: Vystoupíte na zastávce Březová na výše zmíněné trati a pěšky zamíříte do lesa po asfaltové komunikaci (Sovova stezka). Některé spoje staví také v Doubí, cesta pěšky (viz dále) lázeňskými lesy je však o něco málo delší.
Karlovarskou městskou hromadnou dopravou a pěšky: Nasednete na autobus číslo 6 směr Doubí. Vystoupit můžete na zastávce Svatošská. Pak musíte přejít přes silnici a dál pokračujete v cestě ulicemi U jezírka, Garibaldiho a K Linhartu. Na tu navazuje lesní cesta (Doubská) a na křižovatce u stejnojmenné chaty, pak odbočíte na cestu Tuhnickou směrem do kopce. K Linhartu se pohodlnou chůzí dostanete za cca 25 minut. Zkušení poutníci pak ještě najdou celou řadu dalších variant cesty, včetně mnoha zkratek. Případně využijí tradiční turistické trasy (modrá a další navazující) a vycházkové cesty lázeňskými lesy z centra Karlových Varů podle orientačních plánů, které jsou všude volně k dispozici.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *